Tại sao nên xác thực trường học? Việc xác thực cơ sở giáo dục là do bạn quản lý rất quan trọng. Ngoài uy tín, nó còn giúp bạn toàn quyền quản lý các dữ liều trên trang.

Nếu việc xác thực thành công, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào Trang quản trị. Tại đây bạn có quyền chỉnh sửa bất kỳ thông tin, quản lý diễn đàn, danh sách tư vấn...

Quản lý trang

Để thực hiên được bước này, bắt buộc trường của bạn có địa chỉ Email hoặc Website và các thông tin này đã được chúng tôi xác thực. Trong những trường hợp đặt biệt, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Các bước xác thực:

1. Đầu tiên, bạn cần đăng nhập tài khoản bạn dự định dùng để quản lý

2. Chọn trường bạn sở hữu hoặc quản lý để xác thực. Nhấp vào biểu tượng xác thực (xem hình dưới).

Chọn trường

Lưu ý: Trong trường hợp trường của bạn đã được xác thực bởi một cá nhân khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để giải quyết.

3. Chọn phương thức xác thực là Email hoặc Website.

Xác thực trang

- Với Email, chúng tôi sẽ gửi mã xác thực tới Email được chọn và bạn sẽ điền các số này trong bước kế tiếp.

- Với Website, bạn cần upload tệp tin của chúng tôi lên website được chọn, rồi nhấn xác thực để hoàn thành.

Sau khi xác thực thành công, yêu cầu của bạn sẽ được duyệt trong thời gian sớm nhất. Nếu mọi thứ đều ổn, trường của bạn sẽ được xác thực.

Xác thực trang

Chúc bạn thành công!