Trắc nghiệm nghề nghiệp

Bài trắc nghiệm hướng nghiệp nổi tiếng phía dưới được xây dựng theo lý thuyết của John Holland. Bộ công cụ phân tích định hướng nghề nghiệp của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn biết ngành nghề phù hợp với bạn để giúp bạn thành công như ý muốn trong cuộc sống sau này.

Hãy làm bài trắc nghiệp chọn nghề này ngay và xem bạn nên là ai trong tương lai nhé!

Nhớ đọc kỹ và đánh dấu vào mức độ tính cách và khả năng bạn thấy đúng nhất với con người thật của bạn.

Ý nghĩa của từng mức độ:

  • 1: Rất thấp, hoàn toàn không, trái ngược hoàn toàn
  • 2: Thấp, khó đạt được, phải rất cố gắng mới giống như vậy
  • 3: Mức độ trung bình, tạm được, sao cũng được, không quá giỏi

  • 4: Cao, dễ đạt được, làm rất thoải mái, được đánh giá tốt
  • 5: Rất cao, giống hệt như mô tả, rất đam mê và hoàn thành cực kì xuất sắc