Kết quả cho GPhC


  • Tại sao nên học Dược tại Vương Quốc Anh

    ...  Mỗi MPharm được cam kết chất lượng bởi chính trường Đại Học đó và cả General Pharmaceutical Council (GPhC), cơ quan quản lý độc lập về nghề dược ở Vương Quốc Anh. Chứng nhận GPhC cung cấp sự đảm bảo rằn ...