Link tải phần mềm EVIEWS 9 - Phần Mềm Kinh Tế Lượng

EViews (Econometric Views) là phần mềm thống kê chạy trên Windows. Phần mềm được xây dựng bởi Quantitative Micro Software (QMS), phiên bản 1.0 được phát hành vào tháng 3/1994. EViews được sử dụng trong thống kê và kinh tế lượng, các chức năng chính là phân tích dữ liệu, chuỗi thời gian và dự báo.

5517_32ea1cc6b601b7f47915.jpg

EViews được sử dụng trong thống kê và kinh tế lượng nhưng chuyên về kinh tế lượng hơn. Nếu đề tài nghiên cứu có sử dụng số liệu thứ cấp – là số liệu có sẵn đươc thu thập theo thời gian (dữ liệu chuỗi thời gian – time series) hoặc vừa thu thập theo thời gian vừa thu thập theo từng thời điểm (dữ liệu bảng – panel data) thì việc sử dụng phần mềm EVIEWS là phù hợp hơn cả.

Các chức năng chính của Eviews bao gồm:

  • Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu chéo, dữ liệu mảng.
  • Thống kê mô tả dữ liệu.
  • Phân tích sự tác động của các yếu tố này lên các yếu tố khác.
  • Dự báo cho yếu tố cần nghiên cứu (ví dụ dự báo giá xăng dầu, nhu cầu năng lượng, giá vàng…)

Download:

Fshare - Eviews 9 Full

Google Drive - Eviews 9 Full

Password nếu có: www.dembuon.vn

Đăng nhập để bình luận
Đang tải thêm ... The comment will be refreshed after 00:00.