Học Thống kê kinh doanh ra trường làm gì?

Thống kê kinh doanh là gì?

Thống kê kinh doanh là một bộ môn khoa học đưa ra quyết định tốt khi phải đối mặt với các tình huống không chắc chắn và được sử dụng trong nhiều ngành như phân tích tài chính, kinh tế lượng, kiểm toán, sản xuất và vận hành bao gồm cải tiến dịch vụ và nghiên cứu thị trường.


Mục tiêu đào tạo

Sinh viên ngành Thống kê kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, kinh doanh và tiếp thị, có kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu.


Sinh viên ngành Thống kê kinh doanh ra làm gì?

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và tổ chức thực hiện các cuộc nghiên cứu. Tùy theo sở trường, cá tính và yêu cầu của công ty tuyển dụng, sinh viên có thể làm việc tại các bộ phận khác nhau như: dịch vụ khách hàng, thiết kế nghiên cứu, đo lường, xử lý dữ liệu (Data processing), phân tích dữ liệu (Data analysis), soạn thảo báo cáo…

4290_baf0ae13d6ced5169526.jpg

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại: Các tổ chức và công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường; Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ; Các tổ chức có nhu cầu nghiên cứu và phân tích dữ liệu; Thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh doanh và tiếp thị; Tham gia huấn luyện, đào tạo thống kê tại các doanh nghiệp và giảng dạy thống kê tại các cơ sở đào tạo từ trung cấp đến cao đẳng và đại học.

Đăng nhập để bình luận
Đang tải thêm ... The comment will be refreshed after 00:00.

Hãy là người đầu tin bình luận về bài viết này!