Học Kinh tế học ra trường làm gì?

Đào tạo sinh viên có khả năng nghiên cứu độc lập và có tính sáng tạo, có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về kinh tế học và các lĩnh vực kinh tế ứng dụng, có khả năng vân dụng lý thuyết kinh tế để phân tích các tình huống kinh tế, có khả năng phân tích các chính sách kinh tế, các dự án kinh tế.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu kinh tế, trong các định chế tài chính trong nước và quốc tế, trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong các doanh nghiệp hoặc làm giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng.

6742_ad841803c3369bcdc65b.jpg

Đăng nhập để bình luận
Đang tải thêm ... The comment will be refreshed after 00:00.

Hãy là người đầu tin bình luận về bài viết này!