Học Biên kịch điện ảnh, truyền hình ra trường làm gì?

Bài viết giải đáp các câu hỏi liên quan như:

  • Ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình là gì?
  • Ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình học gì?
  • Ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình ra trường làm gì?
  • Ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình cần những tố chất gì?

6451_e637ef7fdeaad4b2095f.jpg


Ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình là gì?

Chương trình đào tạo ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Biên kịch điện ảnh – truyền hình, đáp ứng nhu cầu hoạt động sáng tác trong lĩnh vực điện ảnh – truyền hình nói riêng và văn hóa nghệ thuật nói chung


Ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình học gì?

Kiến thức: Nắm vững những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, hệ thống các kiến thức chung, kiến thức cơ sở và kiến thức ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình ở trình độ đại học.

Kỹ năng: Có kỹ năng về sáng tác và biên tập các hình thức kịch bản điện ảnh – truyền hình; có khả năng độc lập sáng tạo, có tư duy khoa học và khả năng làm việc theo nhóm, tạo hiệu quả cao trong lĩnh vực Biên kịch điện ảnh – truyền hình.


Ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình ra trường làm gì?

  • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận công việc biên kịch sân khấu, truyền hình tại các công ty truyền thông, quảng cáo, nhà hát, đoàn nghệ thuật, các đài của trung ương và địa phương hoặc nhà viết kịch tự do; phóng viên, biên tập viên tại các toà soạn báo, tạp chí; nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; biên tập kịch bản tại các nhà hát, đoàn nghệ thuật, các chương trình của đài truyền hình, các công ty truyền thông, quảng cáo.
  • Tham gia công tác giảng dạy chuyên ngành ở các trường đào tạo nghệ thuật trong cả nước, giáo viên các trung tâm văn hoá, nghệ thuật.


Ngành Biên kịch điện ảnh – truyền hình cần những tố chất gì?

  • Sáng tạo, không từ bỏ bất cứ ý tưởng nào.
  • Có thái độ nghiêm túc, biết tuân thủ những quy định của nhà nước về văn hoá nghệ thuật, có ý thức đóng góp xây dựng nền văn hoá nghệ thuật tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Đam mê nghề nghiệp mình đang theo đuổi.
Đăng nhập để bình luận
Đang tải thêm ... The comment will be refreshed after 00:00.

Hãy là người đầu tin bình luận về bài viết này!