Cơ cở này chưa được xác thực. Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc người đại diện, vui lòng xác thực tại đây. Xem thêm lý do nên xác thực cơ sở.

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Bổ sung thông tin
68 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Sửa
SỨ MỆNH CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Học viện Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ; thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ để tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam về các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

Các giá trị cốt lõi của Học viện được toàn bộ giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính và học viên cam kết xây dựng bao gồm: Đoàn kết, Tận tụy, Sáng tạo, Chất lượng.
Về đào tạo đại học, sau đại học: đào tạo trình độ đại học, sau đại học cho khoảng 3500 sinh viên ở 6 chuyên ngành khác nhau; ưu tiên tổ chức đào tạo những ngành học phục vụ mục tiêu bình đẳng giới và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra ngang bằng với các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và ít nhất 80% sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp 1 năm.
Về bồi dưỡng cán bộ: Phấn đấu trở thành một trung tâm bồi dưỡng có uy tín cho khoảng 2000 lượt cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ hàng năm, nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng lực quản lý lãnh đạo, nhận thức và trách nhiệm về bình đẳng giới và chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu; góp phần thực hiện thành công các đề án, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về hoạt động khoa học và công nghệ: Trở thành một cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học về những vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới có uy tín; là cơ quan tham mưu chính về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Về hợp tác quốc tế: Phát triển quan hệ hợp tác thường xuyên với ít nhất 10 cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học từ các nước phát triển, trong đó có ít nhất 1 chương trình liên kết đào tạo chất lượng cao.

Về mô hình tổ chức và tự chủ tài chính: xây dựng thành công mô hình tổ chức của Học viện theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chủ động, tích cực khai thác các nguồn lực, đảm bảo Học viện có thể tự chủ được ít nhất 50% nhu cầu về tài chính.

Phấn đấu để Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép tổ chức đào tạo hệ đại học với ít nhất 2 chuyên ngành khoa học khác nhau.

Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam 2018

  • Mã trường: HPN
  • Tên viết tắt: VWA
0.0
Xuất sắc
0
Tốt
0
Ổn
0
Yếu
0
Kém
0
  • Giáo viên
  • Cơ sở vật chất
  • Học phí

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho Cở sở này!
Xem tất cả đánh giá

Thảo luận

Chưa có chủ đề nào! Xem tất cả chủ đề