Cơ cở này chưa được xác thực. Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc người đại diện, vui lòng xác thực tại đây. Xem thêm lý do nên xác thực cơ sở.
Sửa
TẦM N​HÌN
Từ năm 2017, Trường Đại học Hoa Sen xác định tầm nhìn trở thành một đại học đa ngành, đa lĩnh vực đẳng cấp quốc tế của người Việt.

SỨ MỆNH
Sứ mệnh của Trường Đại học Hoa Sen từ năm 2017 như sau:

Đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu, những lãnh đạo doanh nghiệp, những nhà khoa học hàng đầu… giúp đất nước có thể đương đầu với những thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế.
Xây dựng môi trường học thuật kiến tạo nhằm giúp sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, ý chí thành công, và có trách nhiệm với xã hội.
Xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại với mục tiêu trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO: ĐÀO TẠO CÔNG DÂN TOÀN CẦU
Trường Đại học Hoa Sen xác định phương châm đào tạo sẽ lấy sinh viên sẽ là trọng tâm, là ưu tiên số 1 và là mối quan tâm hàng đầu của nhà trường.

Chiến lược đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen là ứng dụng mô hình giáo dục kiến tạo với mục tiêu xây dựng môi trường học thuật giúp sinh viên có trải nghiệm cuộc sống năng động, sáng tạo, có trách nhiệm với xã hội và hội nhập quốc tế.

Tiêu chí đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen như sau:

Học để trở thành công dân toàn cầu: có khả năng làm việc trong nước cũng như ở nước ngoài. Do đó, Trường Đại học Hoa Sen sẽ hướng đến việc sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong các hoạt động giáo dục.
Học không chỉ tập trung vào lý thuyết mà cần phải biết ứng dụng những lý thuyết đó để giải quyết những vấn đề thực tế trong công việc cũng như ngoài xã hội, thông qua những chương trình thực tập tại các đối tác doanh nghiệp của trường và các cơ sở khác trong và ngoài nước.
Học không chỉ biết chuyên môn mà cần phải biết kỹ năng sống, biết sống có đạo đức và có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội thông qua những hoạt động ngoài lớp học như: phục vụ cộng đồng và các trải nghiệm sinh hoạt khác.
Học không phải chỉ để xin việc làm mà còn có khả năng tạo việc làm cho xã hội thông qua kinh nghiệm học hỏi được từ những hoạt động đào tạo về sáng tạo và khởi nghiệp khi còn ở giảng đường.
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG
Khoa học và công nghệ là động lực chính cho phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, khoa học ứng dụng là cần thiết để nâng cao tính cạnh tranh và bền vững trong phát triển kinh tế cho đất nước. Chiến lược của Trường Đại học Hoa Sen là phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng với mục tiêu giải quyết các vấn đề thiết thực trong nông nghiệp, giáo dục, cũng như y tế cộng đồng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT HUY TINH THẦN KHỞI NGHIỆP
Thông minh, có kiến thức chuyên môn cao không đủ để đảm bảo thành công trong khởi nghiệp. Khởi nghiệp đòi hỏi nhiều tính cách cá nhân có thể đào tạo ngoài kiến thức chuyên môn từ lớp học. Từ năm 2017, Trường Đại học Hoa Sen sẽ:

Xây dựng Chương trình đào tạo tinh hoa Hoa Sen 300 (thông qua cấp học bổng toàn phần cho những học sinh đặc biệt xuất sắc).
Triển khai đề án xây dựng Viện Phát triển, Đào tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp. Đây sẽ là sân chơi cho toàn thể cộng đồng Hoa Sen, bao gồm sinh viên, cựu sinh viên, phụ huynh, cộng tác với giảng viên và nhân viên của Hoa Sen, nhà khoa học Việt kiều, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp của sinh viên và cộng đồng. Viện tổ chức những khóa học về lộ trình sáng tạo và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
Trường Đại học Hoa Sen sẽ tìm kiếm và xây dựng một không gian học thuật tiên tiến với khuôn viên mới rộng lớn để tập hợp mọi hoạt động của nhà trường và tạo môi trường sinh hoạt ngoài lớp học lành mạnh, cho sinh viên.
Khoá học
---
Đào tạo

Điểm chuẩn Trường ĐH Hoa sen 2018

  • Mã trường: DTH
  • Tên viết tắt: HSU
4.0
Xuất sắc
3
Tốt
1
Ổn
1
Yếu
0
Kém
0
  • Giáo viên
  • Cơ sở vật chất
  • Học phí

Xem tất cả đánh giá