Chương trình đổi quà

Xin chờ

Kiếm xu như thế nào?

Bình luận: +10xu

Tạo topic (mục Hỏi đáp hoặc forum của trường học): +50xu

Viết đánh giá: +500xu

Đóng góp bài viết: +1000xu + Điểm thưởng

Bài được chọn hiển thị ở trang chủ: +1000xu

Bổ sung Hướng nghiệp: +1000xu

Lưu ý: Mọi bài viết, bình luận không đạt tiêu chuẩn đều không được tính điểm.