I. Đăng ký và sử dụng tài khoản

Để có thể sử dụng đầy đủ các tính ích được website chúng tôi (TruongCuaToi.com) cung cấp thì người dùng cần đăng ký tài khoản và đăng nhập để sử dụng.

Người dùng cần đăng ký thông tin đầy đủ, chính xác và mới nhất. Sau khi được chúng tôi xác nhận tài khoản để sử dụng, người dùng phải bảo quản mật khẩu cho tài khoản của mình.

Nếu phát hiện có người khác biết mật khẩu và tài khoản của mình thì vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức để có biện pháp ngăn chặn quyền truy cập hoặc đổi mật khẩu mới. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những hậu quả do việc người dùng để lộ thông tin tài khoản của minh cho người khác sử dụng.

II. Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi được phép thu thập, lưu trữ các thông tin và dữ liệu liên quan khi người dùng đăng ký và sử dụng các dịch vụ trên trang web.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này vào việc nghiên cứu, phát triển và tuyên truyền các dịch vụ của web hoặc cung cấp cho các cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

III. Quy định về nội dung đăng tải lên website

Người dùng chịu trách nhiệm với bất kì nội dung đăng tải lên trang web của chúng tôi.

Người dùng không được phép đăng tải lên trang web những nội dung phía dưới:

  • Vi phạm luật pháp Việt Nam.
  • Vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ.
  • Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, khiếm nhã, kích động, thù hận, đe dọa.
  • Các chủ đề, nội dung vô nghĩa, một từ (hoặc ngắn) các bài viết không có ý nghĩa hoặc tương đương.
  • Đăng nhiều lần một nội dung giống nhau.
  • Có tính chất phá hoại website và những người dùng khác.

Khi phát hiện người dùng có đăng tải nội dung vi phạm các quy định trên thì chúng tôi có quyền xóa bỏ quyền truy cập và nội dung đã được đăng tải. Nếu mức độ vi phạm là nghiêm trọng thì người dùng có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Những nội dung được người dùng đăng tải lên trang web đã được chúng tôi kiểm duyệt sẽ thuộc bản quyền của website. Mọi hành vi sao chép nội dung và cấu trúc website khi chưa được chúng tôi cho phép đều bị xem là xâm phạm bản quyền và có thể bị xử lí theo pháp luật Việt Nam.

Với việc sử dụng trang web của chúng tôi để đăng tải thông tin là bạn đã đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền cũng như cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để chúng tôi sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các nội dung câu hỏi  trên diễn đàn, thông tin chung về trường học bạn đã cung cấp có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi có quyền xóa, chỉnh sửa, di chuyển hoặc đóng bất kì mục nội dung nào trên website khi xét thấy không phù hợp vào bất kì thời gian nào mà không cần phải báo trước cũng như không cần phải giải thích.

IV. Những thay đổi trên website

Chúng tôi được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của website sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

V. Những hành động không được phép trên website

Người dùng không được tiếp cận, xâm phạm đến máy chủ của chúng tôi hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào dù với mục đích gì nếu không được chúng tôi cho phép.

Người dùng không được phép đăng tải, truyền bá các thông tin có nội dung trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm luật pháp Việt Nam và Quốc Tế.

Người dùng không được phép quảng cáo, gửi spam và trolling.

Người dùng không được phát tán virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

Bạn không được phép sử dụng các nội dung từ website của chúng tôi với mục đích thương mại. Bạn cũng không được sao chép, chỉnh sửa, xuất bản, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào của website chúng tôi mà chưa xin phép và chưa có sự đồng ý của chúng tôi.

VI. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website này đều thuộc về công ty…. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của chúng tôi, bạn không được phép tạo ra bản sửa đổi của website hoặc sao chép chỉnh sửa nội dung trong website rồi phát tán với bất kì mục đích và hình thức nào.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác, nội dung của website, và dịch vụ được chúng tôi cung cấp trong website này. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới website này một cách hoàn toàn miễn phí.

VII. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Việc truy cập và sử dụng website này do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. Chúng tôi chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn có được tại website này. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

VIII. Quy định chung

Khi đăng ký hoặc sử dụng website của chúng tôi, bạn bắt buộc phải tuân thủ các quy định ở trên. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa bổ sung các quy định này mà không cần báo trước và mặc định rằng nó có hiệu lực ngay sau khi được ban hành. Và bạn cần chú ý cập nhật các quy định này để không bị vi phạm.

Ngoài những quy định trên thì các sự kiện khác phát sinh có liên quan tới việc đăng kí hoặc sử dụng website của chúng tôi thì được xử lý theo các quy định của Luật pháp Việt Nam.


Cập nhật mới nhất vào ngày 16/09/2018.