Xác thực người dùng

Tại sao nên xác thực tài khoản

Với việc xác thực thành công, tài khoản của bạn sẽ có dấu tick xanh () ngay cạnh tên. Quyền viết bài, đăng tin cũng tự động được cấp. Các tài khoản được xác thực sẽ được ưu tin hiển thị, giúp học sinh & sinh viên tiếp cận chính xác tài khoản thực.

Vui lòng đăng nhập trước