Thành ngữ tiếng Anh về kỳ nghỉ bởi lethuy

Trước khi du lịch, nếu muốn đặt trước khách sạn, bạn hãy dùng thành ngữ "book in advance", hoặc thành ngữ "line something up" có...

9 tháng trước Phổ thông 1 phản hồi
Nếu thường xuyên cho trẻ hoạt động thể chất, tham gia các lớp múa Ballet cho trẻ mầm non, sẽ...
Phản hồi 9 tháng trước bởi Trần Thư
Tìm kiếm
Trắc nghiệm (Quiz)