I: Mục đích và phạm vi thu thập

Bằng việc đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi (website TruongCuaToi.com), người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin bao gồm: email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và số điện thoại (không bắt buộc). Đây là các thông tin mà chúng tôi yêu cầu Khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng tài khoản cá nhân để bắt đầu sử dụng dich vụ.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin do thành viên cung cấp cho các mục đích sau:

  • Cung cấp các dịch vụ đến các thành viên
  • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi giữa thành viên và website
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo tài khoản.
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch ngoài website.
  • Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của TruongCuaToi.com

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ

Công ty TNHH ESPACE

Địa chỉ liên hệ: Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0888.45.4646

Email: contact@truongcuatoi.com

V. Phương tiện và công cụ quản lý thông tin người dùng

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu TruongCuaToi thực hiện việc này bằng cách gửi email về địa chỉ email support@truongcuatoi.com

Khi có nghi vấn về việc thông tin cá nhân bị tiết lộ, người dùng có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của website. Sau khi tiếp nhận những phản hồi này, Chúng tôi sẽ ngay lập tức tiến hành xác nhận, kiểm tra qui trình lưu trữ và có trách nhiệm phúc đáp cũng như hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

VI. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của người dùng trên TruongCuaToi.com được TruongCuaToi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TruongCuaToi.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó, ngoại trừ những trường hợp có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, TruongCuaToi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.